Ove har tatt den største så langt: – Det finnes rugger på over 20 kilo

foto