Eldre i heldøgns omsorgsbolig: Noen får prisøkning på 47 prosent