Avvikler 20 ladepunkter som har vært gratis: - Kommunen har betalt regninga