Sjåføren «så» ikke stoppskilt og blinkende, oransje lys: – Anmeldes til politiet