Må punge ut: - Ikke aktuelt å overlate bygning og eiendom uten full kompensasjon

foto