To barn tatt med for legesjekk etter trafikkuhell

foto