Trenger hjelp til å gjøre det pent til 17. mai - lover bort 3000 kroner til den beste