Brudd i hovedvassledning: - Stor oversvømmelse før de fikk stengt av