Kjørte i 109 km/t med fotgjengere og syklister langs «gammelveien»