Kjøper næringsareal: - Ett steg videre for å skape aktivitet

foto