Årets sesong skal være et såkalt storlaksår. Det betyr at sjansen for å få en skikkelig rugg på kroken er større enn normalt.

- De har i år fått laks over 20 kilo både i Gaula og Namsen. Elvene bruker å «følge hverandre», så det finnes nok eksemplarer her i Orkla også, forteller Rune Krogdahl, daglig leder i Orkla fellesforvaltning.

Den største så langt i Orkla, ei uke etter laksestarten, er på 19,4 kilo. Den ble landet av Lars Inge Pettersen på åpningsdagen 1. juni, på Øvre Ekli i Orkdal.

Torsdag formiddag var den totale fangsten på drøyt 2,5 tonn. Mange av fiskene veide 15 kilo eller mer.

- Vi ser at det er to størrelsesgrupper som går igjen; laks på 10–12 kilo og på 4–6 kilo. De er det mange av, sier Krogdahl.

Åtte kamera

- Men hvor er de over 20 kilo?

- Vi har så langt ikke sett dem via overvåkinga i Bjølsetdammen i Meldal heller. Men selv om vi ser 95 prosent av laksen som passerer der, kan de største ha passert uten at vi har sett det da elva var større, og flere luker i dammen var åpen, forklarer han.

Bjølsetdammen har flere luker. De åpnes og stenges etter hvordan vannmengden er. Luka som alltid er åpen, er «minelagt» med overvåkingsutstyr; til sammen åtte videokameraer. Datamaterialet blir avlest og tolket av eksperter tilknyttet Skandinavisk naturovervåking.

Forvaltning

- Vi ser blant annet etter antall individer, størrelse og kjønnsfordeling. Den siste faktoren er viktig med tanke på at all hunnlaks i Orkla er fredet. Spørsmålet da er om det blir for lite hannlaks i elva, forklarer Krogdahl.

I bunn og grunn overvåkes laksen for å bedre forvaltninga av laksestammen i Orkla.

- Hvordan har fangsten vært den første uka?

- Ganske bra! I helga ble det tatt bra med laks, mens det i dagene etterpå dabbet av igjen. Det har med at færre fisker i ukedager, sier han.

Fangst i øvre del?

- Er det tatt laks i hele elva nå, inkludert øvre del i Rennebu?

- Fangsten som er registrert øverst, er tatt på Aunan Lodge hos Vegard Heggem i Grindal. Dette er ifølge laksebørsen som fiskerne selv oppdaterer og legger inn info om sin fangst. Jeg kan dermed ikke garantere at det ikke er tatt lenger opp, sier Krogdahl.