En mann i 30-åra bosatt i Meldal kommune, er dømt til en betinget fengselsstraff på 30 dager med en prøvetid på to år for flere forhold.

Det første omhandler såkalt skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd for å ha krenket en annens fred. Grunnlaget en to tilfeller fra april i fjor, da han oppsøkte en kvinne. Hun ønsket ikke å prate med ham, og mannen skal da ha slått av sikringer i sikringsboksen til den aktuelle leiligheten, kastet snøballer og/eller steiner på husveggen og sparket gjentatte ganger i ytterdøra til kvinnen.

Han skal ved en annen anledning ha slått kvinnen i hånden da hun holdt tak i bilen til mannen. Situasjonen ble observert av et barn.

Mannen er også dømt for brudd på vegtrafikkloven og legemiddelloven.

Mannen har kommet med en uforbeholden tilståelse. Uten den ville retten ha vurdert å idømme ubetinget fengselsstraff.