Tilsynssaken der Fylkeslegen avdekket brudd på lov og forskrift ved Orkdal helsetun, ble kjent på avisa-st.no onsdag. Samtidig satt Orkdal kommunes høyeste forsamling, kommunestyret, i møte. Og de visste ingen ting.

Ikke før de leste om saken på avisa-st.no.

Både mangelen på informasjon og sakens realiteter vekker sterke reaksjoner blant politikere ST har snakket med.

Oppvekst- og omsorgsutvalgets leder, Oddbjørn Almli, liker dårlig å bli informert via avisa.

- Jeg liker det ikke

Oddbjørn Almli er leder for oppvekst- og omsorgsutvalget i Orkdal, og han har ved tidligere anledninger bedt om å bli orientert umiddelbart om forhold som kan føre til medieomtale.

Almli forteller at han visste at det var foretatt et tilsyn, og hovedutvalget var blitt orientert om at tilsynet ville peke på at Orkdal kommune hadde for dårlig sykepleierdekning. Men dette er bare ett av mange forhold som tilsynsrapporten peker på, og Almli var uvitende om alvorlighetsgraden i rapporten inntil han leste om saken på avisa-st.no.

- Jeg liker ikke at jeg får denne saken via avisa, og det vil bli tatt opp med administrasjonen hvordan det skal orienteres om slike forhold i framtida, er Almlis knappe kommentar.

Forbannet

Pensjonistpartiets Torstein Larsen tar sterkere ord i sin munn.

- Jeg er forbannet og oppgitt, men aller mest skuffet, sier Larsen.

Han føler seg nærmest gjort til latter etter at han både i formannskapet og onsdagens kommunestyremøte roste Orkdal helsetun for å være på rett vei.

- På formannskapets møte 24. mai behandlet vi årsmelding og rapport etter første kvartal. Både i årsmeldingen og i enda større grad i kvartalsrapporten kom det fram et meget høyt sykefravær på Orkdal helsetun. Det var også svært mange alvorlige avvik. I formannskapet kommenterte jeg dette, og sa at jeg så med optimistiske øyne på muligheten for å snu dette. «Jeg så lys i tunnelen», sa jeg. Og jeg mente det. I kommunestyret fulgte jeg opp fra kommunestyrets talerstol, og sa at jeg mente vi var på rett vei, fordi vi har ledere som viser tydelighet, tilstedeværelse og handlekraft, forteller Larsen, som fikk sjokk da han kom hjem fra onsdagens kommunestyremøte.

- Det gode samspillet mellom politikk og administrasjon er på nytt skutt i senk, sier Torstein Larsen.

-Dolket i rygget

- Jeg dro hjem etter begge møtene med en god følelse. Så åpnet jeg avisa på nett. Der lyste følgende mot meg:

«Avvik og lovbrudd» «Manglende kompetanse, manglende infeksjonskontrollprogram, kveldsstell som starter klokka 17 og beboere som ikke får hjelp til å komme seg på do i tide, er blant funnene i Fylkeslegens tilsyn.» Fylkeslegen kommentere dette selv: «Etter alt fokuset som har vært ved Orkdal helsetun, trodde jeg de hadde kommet lenger.»

- Jeg holdt på å dette av stolen. Matlysten ble borte. Jeg følte meg dolket i ryggen. Kunne de ikke informert om dette tidligere, slik at jeg hadde sluppet å stå der å snakke på sviktende grunnlag, spør Larsen.

- Dypt skuffet

Han legger til at man tidligere var blitt enige om at politikerne skulle slippe å lese negative saker i avisa før de selv var blitt informert.

Larsen forteller at han umiddelbart kastet seg på telefonen til hovedutvalgets leder, Oddbjørn Almli, som bekreftet at heller ikke han var kjent med innholdet før han så det i ST.

- Jeg er dypt skuffet. Jeg føler at vi nå har «rykket tilbake til start». Det gode samspillet mellom politikk og administrasjon er på nytt skutt i senk. Ordføreren ringte meg. Også han beklager dette, og dette blir en diskusjonssak på neste formannskapsmøte om ei uke, sier han.

- Tårer i øynene

Foruten den manglende informasjonen, reagerer Larsen også kraftig på selve innholdet i tilsynsrapporten.

- Grunnleggende behov for beboerne er ikke dekket, sier Larsen og siterer spesielt fra to forhold i tilsynsrapporten:

  • På natt kan det gå opptil en halv time før beboere får hjelp etter at de har varslet om behov. Dette gjør beboerne utrygge.

  • Det hender ofte at beboere som greier å gå på do dersom de får hjelp, ikke får denne hjelpa på natta. De blir derfor liggende med våt bleie inntil de får hjelp.

- Det er nesten så jeg får tårer i øynene. Slik kan vi ikke ha det, avslutter Larsen, som ser fram til neste ukes formannskapsmøte.