Mellom 350 og 400 personer i Hemne mangler kunnskap og ferdigheter om hvordan de skal «overleve» i en ny og moderne digital hverdag.

Dette omtrentlige tallet er det mulig å regne seg fram til ved å sammenholde tall fra Statistisk sentralbyrå og ei brukerundersøkelse som tidligere er gjennomført i Hemne.

12 opplærte veiledere

Hemne Ressurssenter har tatt tak i denne utfordringa og søkt om midler gjennom moderniseringsdepartementet til å gjennomføre en todelt opplæring; først et kurs i den såkalte førstelinjetjenesten bestående av folk fra kommunen, frivilligsentralen og Hemne videregående skole. Neste målgruppe er de 350–400 innbyggerne som mangler basisferdigheter innenfor digital kompetanse.

— Tolv personer har gjennomført det første kurset. Samtlige av disse skal delta som veiledere når vi gjennomfører kurs for alle som føler de mangler kunnskap og ferdigheter innenfor det området vi gjerne omtaler som «data», sier Ingrid Hoftun ved Hemne Ressurssenter.

Opplæring én til én

Målet er å lære opp flest mulig til å få kunnskap om offentlige tjenester på nett.

— Kurset har fått navnet «23 offentlige ting», og omfatter blant annet digital postkasse, kommunale og fylkeskommunale tjenester, Alltinn og Brønnøysundregistrene, Nav, skatteetaten, helsetjenester, politi/passbestilling, og mye mer, sier Hoftun.

Kurset gjennomføres 19. juni på biblioteket, med påmeldingsfrist 14. juni.

— De veilederne som nå allerede er opplært, vil da veilede den enkelte én til én. Det er i utgangspunktet satt av en halvtime til hver, men dette er fleksibelt. De som ikke har nødvendig utstyr for å delta, får låne av oss, sier Hoftun.

Grunnleggende

Det er selvsagt helt frivillig å delta, men det ligger likevel en slags skjult tvang bak.

— Flere og flere offentlige, og for så vidt også private tjenester, går over til å bli digitale. Det er en kjensgjerning. Det er ingen vei tilbake. Vi må faktisk lære oss en del grunnleggende grep for å håndtere hverdagen og ikke bli akterutseilt. Banktjenester og tjenester som Nav tilbyr, er noen av de mest nærliggende og det vi daglig har behov for, sier hun.

Kursopplegget er i tråd med stortingsmelding nummer 27, der det heter at Digital Agenda sier at kommunene bør opprette et tilbud for å veilede sine innbyggere innen disse tjenestene. Det betinger at kommunalt ansatte må ha kunnskap om tjenestene. Kurset «23 offentlige ting» skal bidra til dette.

Leksikon på nett

— Dette er ikke farlig og skummelt, og det er flotte veiledere du møter. Her er ingen spørsmål dumme, og vi skal gjøre alt vi kan for at du skal få nødvendig opplæring i noe som tvinger seg fram, ente du vil eller ikke, sier Hoftun.

Og når du blir kvitt sperren for å bruke det verktøyet som skal til for å takle den digitale hverdagen, åpner det seg uante muligheter.

— Det blir en helt ny hverdag å oppdage hvor mye informasjon du får og hvor mye kunnskap du kan tilegne deg ved å bli en aktiv bruker av internett og digitale tjenester. Husk, du får for eksempel ikke kjøpt leksikon i papir lenger, du finner det på nett, sier Ingrid Hoftun.