— Jeg har vurdert det flere ganger, men på grunn av ryggen har det dessverre ikke gått

foto