Forve bru hastestengt etter funn: - Heldigvis ble det sjekket under brua