Kommunen kjøper to boliger til 7 millioner: Gir flere mulighet til å eie

foto