Har vedtatt ny lokal forskrift: - Vist seg å være et svært effektivt virkemiddel

foto