Asfaltering av gangsti over bru ble forsinket

foto