Søkerlista er klar: Tolv kvinner og ti menn vil bli ny Nav-sjef

Tolv kvinner og ti menn vil bli ny enhetsleder i Nav Skaun. Foto Marte Mona/Erik Eikebrokk