Friluftslivets uke: – Oppfordrer folk til å bruke utmarksmulighetene