Kommunen vil spare 390 000 på å redusere bemanninga: - Hva innebærer dette kuttet?

Stein Elshaug tok opp innsparinga ved Meldal helsetun. Foto: Orkland kommune / Foto Silje Asbjørnsen