Senest 15. september skal Ingvill Kvernmo tiltre stillinga som prosjektleder for Orkland. Fra 2020 går hun over i jobben som rådmann for den nye storkommunen.

Det betyr at Orkdal kommune må ha en ny rådmann på plass før 15. september. Ordfører Oddbjørn Bang sier til ST at Svein Henry Berdal vil bli konstituert i stillinga i kommunestyremøtet den 30. august.

Berdal er i dag assisterende rådmann i Orkdal kommune. Han blir dermed den siste rådmannen i Orkdal kommunes historie.