Spørsmålet ble stilt av Venstres Lavrans Skuterud i kommunestyremøtet sist onsdag. Skuterud holdt et lengre innlegg om situasjonen i orkdalsskolen, etter at kommunalsjef Kari Mostad hadde lagt fram tilstandsrapporten for grunnskolen i Orkdal.

Under landssnittet

For godt og vel ti år siden gikk Orkdal kommune ut med en sterk ambisjon om å bli blant landets ti beste skolekommuner innen 2012.

Målet er ikke nådd. Faktum er at Orkdal fortsatt ligger under landsgjennomsnittet på nasjonale prøver, og at man hadde en liten nedgang fra 2015 til 2016. Når det gjelder for eksempel lesing på femtetrinn, er 30 prosent av elevene på det laveste nivået. Det er langt mer enn i sammenlignbare kommuner. Ser man til Melhus og Malvik, ligger henholdsvis 23 og 22 prosent på dette nivået, og gjennomsnittet for landet er 25,4 prosent.

Lavrans Skuterud etterlyste forklaring på hvorfor Orkdal fortsatt kommer dårlig ut på nasjonale prøver.

Forskjeller

Det er imidlertid individuelle forskjeller på skolene, og det er flere lyspunkter. Skoler som har fokusert spesielt på ett fag, blir gjerne belønnet med bedre score på de nasjonale prøvene.

Et eksempel på det, er Årlivoll skole, som har fått langt bedre resultater i matematikk etter å ha hatt matte som et fokusområdet. På Orkanger barneskole har man over flere år hatt gode resultater i lesing, etter å ha fokusert ekstra på faget.

Årlivoll skole har oppnådd gode resultater i matematikk etter å ha fokusert spesielt på faget.

Savner forklaringer

Skuterud etterlyser forklaringer på hvorfor Orkdal år etter år kommer forholdsvis dårlig ut på de nasjonale prøvene.

- Vi må kunne finne forklaringer på hvorfor vi til nå ikke har lyktes med å gi orkdalsungene et bedre utgangspunkt. Det har skjedd så mye skoleforskning de siste årene, at det bær være mulig å finne forklaringer - og forslag til tiltak. Vi savner grunnlag for politiske prioriteringer, ut over hvilken skole som trenger oppussing, sa Skuterud.