Onsdag skal kommunestyret i Agdenes behandle en sak med tittel «Utredning av skolestruktur». Det har vært knyttet spenning til hva saken kommer til å omhandle, og hva det konkret er politikerne skal ta stilling til. Nå har sakspapirene kommet ut, og det viser seg at saken i praksis legges fram uten noen innstilling fra administrasjonen.

- Jeg har drøftet med rådmannen og kommet fram til at vi lar det være åpent. Dette er en sak med mange perspektiver og hensyn, både skolebygninger og struktur er med i debatten. Initiativet kom fra politikerne, og da regner jeg med at politikerne har en plan for hvordan de skal bruke utredningen videre, sier Eva Sæther, kommunalsjef for oppvekst og kultur.

- Kontroversiell sak

- Avstår dere fra å mene noe fordi saken er så kontroversiell?

- Det er en kontroversiell sak, ja. Det ser vi av RO-dokumentet. Det er mange sterke meninger i en slik sak, og da vil vi prøve å være nøytrale. Det er mange ulike meninger bare blant politikerne, sier Sæther.

Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) har siden april jobbet med en utredning av skolestrukturen i Agdenes, gjennom omfattende intervjuer og samtaler. Deres dokument er nå lagt fram, uten noen anbefaling eller tilrådning fra RO – kun med fyldige gjengivelser av meninger som er kommet fram i intervjuene. Det er trolig dette som vil være politikernes arbeidsverktøy i kommunestyret onsdag.

- Mange mulig utfall

I sakspapirene til onsdagens møte er innstillinga fra administrasjonen: «Prosessen med vurdering av framtidig skolestruktur gjennomføres i tråd med vedlagt skisse og vedtatte endringer i k-sak 11/17». Den skissen det vises til er framdriftsplanen laget av RO, hvor det nå er klart for siste post på programmet, som lyder sånn: «21. juni: Kommunestyret kan vedta eventuelle endringer i kommunens skolestruktur».

- Dette må altså politikerne gjøre uten en vurdering fra administrasjonen å støtte seg på, Sæther?

- Ja, jeg føler ikke jeg er i posisjon til å påvirke noen i en slik sak. Det er så sterke meninger, og jeg er glad det er politikerne som skal avgjøre dette, sier hun.

- Forventer du at det tas en beslutning om skolestruktur på onsdag?

- Jeg tror det er mange mulig utfall, de kan finne på å utsette saken også. Jeg er spent på dette jeg også. Det er mange baller i lufta i denne saken, sier Sæther.