Lensmann Arve Nordtvedt ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor advarer jegere mot å la våpen ligge i ulåste biler. Bakgrunnen er en melding om at kjenninger av politiet i helga ble observert ved bilene til et jaktlag.

Det var en observant veifarende som så den fremmede bilen og som varslet jaktlaget. Her ble det umiddelbart sendt folk ned til vegen for å sjekke bilene.

Lensmannen i Orkdal sier at det er ille nok at biler kan bli stjålet. Men det er langt verre om jaktvåpen kommer på avveie. Han peker på at det er fort gjort å la våpenet ligge ulåst i bilen i et kortere tidsrom. Så langt er det ikke meldt om våpen som er savnet, men det er nettopp det man gjennom en advarsel til jegerne håper å unngå.

For tida er tusenvis av jegere ute i skog og mark. Bilene med våpen og utstyr står parkert på veglommer og sideveger overalt. Lensmann Arve Nordtvedt sier at jegeren har ansvar for sitt våpen, og at det i verste fall kan dreie seg om uaktsomhet.

– Jegeren er kjent med strenge regler for oppbevaring av våpnene i private hjem. Hvis de forlater bilen med våpenet i, må bileier i det minste låse bilen. Vi hadde helst sett at våpen aldri ble etterlatt i parkerte biler enten de er låst eller ikke, sier Arve Nordtvedt ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Per Snekvik