Mistanke om lekkasje etter at utenlandsk trailer kjørte av veien