Entreprenør vil omdisponere 400 mål fra landbruk for å utvinne fjell og grus

foto