Har satt krisestab: – Risiko for langvarig strømbrudd

foto