– Ikke til å legge skjul på at det er spennende tider

foto