Kommuneplanens arealdel: Foreslår elleve nye boligområder i Orkland

foto