Klager på manglende gatelys og dårlig veivedlikehold