22 trønderske melkebønder i Trøndelag fikk pris for melka si.