Har gjort arkeologiske funn like ved skolen: - Strekker seg over hele området