Bassengåpning utsettes på ubestemt tid: - Vi har nok vært litt for optimistiske