Har fått sykdom blant ansatte på legesentrene: - Noen har fått spørsmål om å flytte legetimer

foto