NTP: 1000 mrd. til samferdsel - havnene får 0 kroner