Innfrir ikke brannkrava - må kanskje flytte undervisninga hit