- Det var et så dramatisk kutt at vi følte oss tvunget til å gjøre noe

foto