Etterlyser flere oppsynsmenn: Tredje året med de samme reglene