Fjerner 70 kraftmaster ved hjelp av helikopter og lokalprodusert åk

foto