Fraråder fotballkamper for barn og unge - bortsett fra mot lag fra èn kommune

foto