– Det var melding om uvettig kjøring, høy fart og børning