Venn oppvekstsenter i det blå - utsatt «til samfunnet er normalisert»

foto