– Jeg hadde lyst til å jobbe i et mannsdominert yrke