Besøkte Thamshavn: – Sterkt kritikkverdig å ikke gå i dialog