– Når elevene må kutte vannkokeren, har det gått for langt

Meldal barne- og ungdomsskole har ikke lenger noe kantinetilbud. Det reagerer Atle Steigedal på. Foto ST