– Når elevene må kutte vannkokeren, har det gått for langt

foto