Tilsatt som ny enhetsleder: – Jeg er svært opptatt av at vi har blikk for den enkelte

foto