- Det er forferdelig at et så flott bygg står til forfalls

foto