Videre legging av fjernvarmeledning- stenger turstien

foto